Златодобив по региони

Златодобив по региони

Мнениеот yavor_penev » 29 Юни 2014, 22:05

с.Меляне,Монтанско
Дългоделска Огоста е златоносна.На определени места има струпване на петна с добра концентрация от разсипно злато.
с.Главановци, Монтанскоо
Злато се добива и по долината на р.Огоста в района над селото.
с.Говежда, Монтанско
От м.Калето, намираща се под селото, та чак до подножието на вр.Сребърна - терасата на р.Дългоделска огоста е златоносна. При ореховата градина също има разсипно злато.
Зрато се плави и по терасата на р.Проданча - десен приток на р.Дългоделска Огоста.
Тук са част от рупите по кварц-сулфидните жили от с.Говежда със съдържание на десетки грамове злато на тон.
с.Долни Лом, Белоградчишко
По долината на р.Голема, източно от Джебарица планина, а също и на 5 км. южно от селото, около извора на р.Лом има следи от стари рударски работи. Злато има и в потока Краставица и в Лева река, край селото.
с. Еловица, Монтанско
На около 1 км. югоизточно от селото се намира Еловишкото кале. На запад от него се издигат високи хълмове наречене Рупе, в които личат стари галерии.
По левия бряг на Огосто става за промиване на злато.
с. Копиловци, Монтанско
В района на селото има останки от стари минни изработки-ровове, дупки и пр., някой от които са известни под името "Плаварски вирове". Рупи има и около самия извор на р.Лева в полите на Копиловския Балкан. Кварц-сулфидните златоносни жили, голяма част от които са били обект на експлоатация, се намират северно и южно от вр.Джукина чука, в местностите Дренака, Рупи дол, Зелени дол, Брински Дол, Дълбоки дол, и Свиднички дол.
Тук има места със съдържание на злато над 18г./тон.
с.Дива Слатина, Монтанско
В землището на селото има множество рупи главно в м.Куманов дол и Милев дол.
Основен е коренния добив на злато.
Изследвания показват, че между селото и с. Говежда има над 150 златоносни кварцови жили.
с.Дълги дел, Монтанско
Тук се намират едни от най-запазените останки от стари плавежни работи. Каменните грамади са разположени между селото и м.Буков брод, където се събират трите реки: Трещина, Крива и Къса.
Има данни, че добитото злато в района между м.Попов мост и м.Буков брод е над 40т. за целия период от съществуването му.
с.Гаганица, Монтанско
Непосредствено до селото, в североисточна посока, м.Грамадьето се намира стопански двор. На това място е имало грамади от речни камъни, струпани след промиване на злато. Сега ги няма защото в по-ново време са унищожени.
р.Златица, Монтанско
При вливането на р.Златица в яз.Монтана има доста разсипно злато. Тук както виждате драгата е пробвала да изкарва злато, но има голям скален праг, който не е позволил да продължат работата.
с.Лесковец, Монтанско
Освен разсипно има и коренно злато. В областта Кършия североизточно от селото е добивано коренно злато.
с.Котеновци, Монтанско
Само разсипно злато по р.Златица
с.Черешовица, Монтанско
Разсипно злато се сити в р.Златица между селото и с.Котеновци
с.Огняново-Елинпелинско
В периода 1984-1992г.преди да се застрои яз.Огняново редовно групи от по 5-6 човека промиваха злато по поречието на р.Лесновска.
с.Голема Раковица-Елинпелинско
Златоносни места са това на местностите .Златински дол,връх Копана могила,източния и югоизточния склон на вр.Остра могила,местноста Пчелините.
с.Студена -Пернишко
Под яз.Студена чак но устието на р.Рударщица ,а и по надолу по поречието на р.Струма местата са златоносни.
река Марица
Река Марица е златоносна в най горното си течение докъм гара Белово.Златоносни са и притоците и в този участък-р.Вакарелска,Стара река,Крива река,Адгница.
с.Сестримо Пазарджишко
Река Марица е златоносна в Сестимско-западно от селото между Крива река и и нейния приток Ошляк.Той представлява ископ с дължина около 2,5км и широчина 2-3метра.
с.Габровица Пазарджишко
Край селото има златоносни разсипи.
с.Галямо Белово Пазарджишко
В района е промивано злато преди доста години.Затова пробите ще покажат къде има концентрация на събрани петна.
с.Огняново Пазарджишко
През 1977 година е промивано злато в района на селото.
с.Пасарел Софийско
По сведение на стари хора в района на селото по поречието на реката е промивано злато.
с.Горубляне софийско
По поречието на реката ,при изграждането на канала при Панчарево са открито множество галерии от античността и III век.Доказано е че още римляните са се занимавали в този район със златодобив.Реката е златоносна.
с.Чуйпетлйово Софийско
В най горното течение на р.Струма,по южните склонове на Витоша в местностите Смильо,Янчовско усое,Сичкова бара,Хребета,Балабаница,разположени между
селата Ярлово и Чуйпетлйово.Като цяло района е златоносен но пак трябва да се правят проби.
с.Боснек Пернишко
Злато е промивано по самите тераси на речното корито на р.Струма край селото.Хубаво е да се провери реката чак до Чуйпетлйово и притоците.Златоносен район.
с.Брезе Девинско
Промивано е злато в местонста ,,Плаво,,
с.Михалково Девинско
Западно от вр.Персенк между селата Михалково и Лесково има останки от стар златодобив още от античноста.Установени са наличието над 20пещи.
с.Оборище Панагюрско
На около 5км.северо-западно от селото се намира връх Златарев рът-златоносен район.
с.Лесичево Панагюрище
Около селото по река Тополница е промивано злато преди години.Златоносен район.
с.Калугерово Панагюрище
В руслото на река Тополница и нейната заливна тераса е установен златоносен разсип.
с.Горнослав Асеновградско
Край селото е промивано злато,,преди години е намерен самороден къс злато от порядака на 24 грама.
с.Долнослав Асеновградско
По р.Луда Яна в местноста Водениците е промивано злато в миналия век .
гр.Първомай Пловдивско
Златоносни реки са р.Избеглии,р.Язла и всички десни притоци на р.Марица минаващи през Православен,Първомай-кв.Дебър,Бодрово.
с.Колкотница Хасковсо
Златоноосно е дерето над селото.
с.Орлово Хасковско
В местността Златното дере край селото е е промивано злато.
с.Каниц Видинско
с.Стакевци Белоградчишко
Река Стакевска е златоносна на почти 15км.
гр.Белоградчик
Според Коняров златно- медното рудопредприятие ,,Щастие,, намиращо се на 3,5км от града е разработвано още от древноста за златодобив.
р.Чупренска
Следи от стари промивни работи има в горното течение на р.Чупренска и нейните притоци Манастиришка и Голяма река.
с.Средогрив Белоградчишко
Обект на промиване на злато е била терасата
в междуречието на реките Чупренска и Горноломска от вливането им в селото.Местонста Фалковец южно от моста.
с.Плешивец Белоградчишко
Стари изработки от златодобив е имало в землището на селото.
с.Караманци Хасковско
В местноста ,,Улудере,, реката е златоносна,пуска малки златинки навсякъде и е хубаво за хоби.
с.Спахиево Хасковско
Река Хасковска като цяло е златоносна ,пуска по малко златинки но пробите ще покажат къде има по добра концентрация.Малко трудна за работа поради многото корени на Брезите по самите тераси на реката.
с.Бобошево Дупница
Река Джерманска е златоносна, но пробите ще покажат къде има концентрация на рудно злато.
гр.Брезник Пернишко
Почти всички реки около Брезник са златоносни,но пак пробите ще покажат къде има струпване на златоносен пясък.
с.Ярджаловци Брезнишко
Златоносна е р.Конска и нейните притоци.
с.Росен Панагюрско
Реката около селото е златоносна.Промиване и злато преди доста години.
с.Елшица Панагюрско
В средата на миналия век край селото с успеех е промивано злато.
с.Тънково Хасковско
През миналия век в района на селото е промивано злато с голям успех.
с.Глоговица Трънско
Златоносни места при мах.Пасечка и мах.Тодоркина, както и едно място източно от Дърводелица.През 30години е имало запазен перимтър в землището на селото за промиване на злато.
с.Бусинци Трънско
Край селото е промивано злато.Югоизточно от селото,главно по река Бусинска и на иизток при манастира ,,Св Никола,,
с.Пауново Ихтиманско
Следи от стар златодобив има в м.Дупките и югозападно от селото ,на десния бряг на р.Баба.
с.Белица Ихтиманско
В землището на мах.Шуглевци има стари разработки от злато.Намира се северно от Танева чукара.
гр.Харманли Хасковско
Златоносни са Домуз дере и всички притоци на Улу дере и р.Марица откъм Родопите.
с.Бели Извор Ардинско
През 90 десетте години златари от много места са промивали злато в землището на селото.
с.Страшимир-Мадан
В землищетето на колиби Селище намиращо се между с.Страшимир и с.Боево има рудно находище още от античносат за златодобив.
с.Милкьовци Трънско
В землището на селото има множество златоносни места.Северозападно от селото в м.Глог и м.Кръстататото дърво.На второто е добивано при открит способ.
с.Зелениград Трънско
р.Зелениградска е златоносна в землището на селото.
р.Стряма Карловско
р.Стряма и притоците и в Карловско са златоносни.
с.Осетеново Казанлъшко
Реката до селото е златоносна и на 2км.югозападно от селото има останки от златодобив.
с.Свежен Казанлъшко
На 4-5 км.северно има останки от златодобив по кварцовозлатни жили.
с.Чехларе Казанлъшко
В района на селото е промивано злато.
с.Прибой Радомирско
В землищетето на селото по р.Струма е златоносно.
с.Углярци Радомирско
р.Углярска е златоносна а в м.Клисурата под Градище е намерено през миналия век златно кюлче което показва че местата са златоносни в този район и в землището на селото.
Павел баня Казанлъшко
р.Гюрла е златоносна в землището и през 90десетте години доста е промивано злато в този район.
с.Златосел Пловдивско
Северно от селото по поречието на р.Златна е промивано злато.
с.Розовец Пловдивско
Край селото е промивано злато и в м.,,Копането,,намиращо се на 2,5 км.южно от селото.
с.Горна Крепост Кърджалииско
Реката Перперешка в землището е златоносна.
с.Седефче Момчилградско
В района има антични рудници за добив на злато още от античвоста.
с.Тинтява Кърджалийско
В района на селото е промивано злато през миналия век.
с.Черничево Кърджалийско
По р.Чаирско дере е промивано злато
с.Орешари Кърджалийско
Край селото е добивано злато.
с.Средорек Кюстендилско
В землището на селото е промивано злато.
с.Чешлянци Кюстенилско
В района на селото има останки от античен златодобив
с.Трекляно Кюстендилско
В землищете на селото е имало древен златодобив още от Римско време.
с.Колю Мариново Чирпанско
В землището има антични галерии за добив на злато.Златоносен район.
с.Славянин Чирпанско
Златоносен район в м.Страшния дол намиращо се на 1,5км южно по пътя за с.Чехларе.
с.Горно поле Маджарово
Южно от селото на високите части на хребета над р.Арда има кварц-галенитово находище работено още от древноста,Златодобивно място.
с.Вълче поле Хасковско
В землището е промивано злато.
с.Камилски дол Ивайловградско
Северно от селото в м.м.Караиваница,Гръцки бунар,и Хрии дере.Западно от селото м.Наредените камъни и северно от него вх.Сребърница,все златоносни места.
Ивайловградско
р.Луда Яна е златоносна.
с.Песочница Берковско
В м.Дрен има останки от древен златодобив.
с.Спанчевци Берковско
Левите притоци на Вършеска река са златоносни.
с.Горна Бяла речка Вършец
Северо- источно от селото в м.Чавките има следи от златодобив.Като цяло златоносен район.
с-Горни Коритен Кюстендилско
В района на селото има останки от златодобив още от римско време.с.Долни Коритен има грамадни могили останали от преработка на злато.
с.Злогош Кюстендилско
В рекичките, доловете и доликите на селото е имало златодобив.Имало е рудник с 40-50човека работници.
с.Горно Ново село Чирпанско
Осем стари мини по разработка на златодобив в м.Демир кайнак намиращо се на 4,5 км.североисточно от селото.В близост до тях в м.Куйлука има има други 9 рупи.В землището на селото до р.Новоселска се намира м.Златната нива.
с.Малко Дряново Чирпанско
В западните покрайнини на селото е промивано злато.
с.Найденово Чирпанско
В района на селото е промивано злато.
с.Братя Даскалови Чирпанско
Златоносен район в землището на селото.
с.Плевун Ивайловградско
В землището на селото е промивано злато през миналия век.
с.Костилково Ивайловградско
В близост до селото е имало голям златен рудник.
гр.Ботевград
На 10км.южно от Ботевград от двете страни на магистрала ,,Хемус,,при ,,Рибни вир,,.са установени многобройно златни минерализации.
Етрополе
Целият район е златоносен.
с.Горно Уйно Кюстендилско и с.Долно Уйно
Златна мина още от римско време
с.Мандрица Ивайловградско
В района на селото е промивано злато;
с.Полски Градец Ямболско
Южно от село в рекичката извираща от Сърбинско кладенче е промивано злато.Предполага се че тук е имало златарска работилница че хората промивали злато са намирали и различни предмети изработени от злато.
с.Ръждавица Кюстендилско
Терасите на р.Струма са златоносни както и в м.Златев дол намираща се на 2км.североистоочно от селото.
с.Катунище Китленско
В м.Рударски дол намираща се североизточно от селото е промивано злато.
с.Градец Котленско
в местностите ,,Марински дол,, и ,,Попов дол,,
е промивано злато.
с.Ситово Ямболско
В района на селото има стари златоносни мини.
с.Иглика Ямболско
На 2,5 км.югозападно от селото има останки от мини за добив на злато.
с.Голям Дервент Ямболско
Района южно от селото е златоносен както и има 12 пещери с различни разклонения и галерии от рудни разработки.
с.Пънчево община Средец
Река Пънчевска е златоносна ,както и Чибук дере,в участака на м.Острата могила и м.Хайдушка могила.
с.Росеново община Средец
В района на селото в посока с.Богданово има 8 рупи за добив на злато и сребро.
с.Близнак Бургаско
В м.Сечена скала и м.Конски дол е златоносно .
с.Визица Бургаско
В землището на селото на 4,5км.в североизточна посока при вх.Самунджийка и златоносни разсипи има в м.Пазлишки дол,Тиклешка река и р.Кирена.
с.Калово Бургаско
На 2,5км.северно в м.Петров чукар има 40-50рупи за добив на злато.
с.Кондалово Бургаско
Край селото има златоносни разсипи.
с.Сливарево Малко Търново
В района на селото има голям брой разработки на стари добиви на злато.Те са на югоизток в м.Рудя,североизток в м.Кара Стойка,североизток на 15км. от селото в м.Биволарника и м.Св.Марина.
с.Резово Бургаско
На 4,5км.западно от селото има останки от рударство в м.Старо Резово.И на 4км.западно от селото в м.Златцето.
Река Велека
Цялата река е златоносна.
с.Слатино Дупница
В землището на селото е промивано злато.
с.Усойка Дупнишко
В землището е промивано злато.
с.Каменик Дупнишко
В местната рекичка е промивано злато.
с.Смочево Дупнишко
Злато е промивано по поречието на р.Кръчинска.
С.Мурсалево Дупнишко
В дерето през селото е промивано злато и са намирани и разни предмети което доказва че е имало и работилница в района за изработка на златарски предмети.
с.Кочериново Дупнишко
По р.Крашевица е промивано злато.
с.Зелени дол Благоевградско
р.Зеленоделска където се влива в р.Струма е златоносно и района на свенекомплекса.
с.Логодаж Благоевградско
В дерето на мах.Кадийска има злато.
С.Петрово Мелнишко
В района на селото в м.Живачен дол е промивано злато.
с.Бабяк Разложко
Северно и изток-югоизток от селото има множество останки от рудни галерий и разработки на злато и сребро.
с.Елешница Разложко
Около селото е промивано злато и особено много на дерето Златарица.Също така и левия бряг на р.Места.
с.Гостун Разложко
В деретата около селото е промивано злато.
с.Осеново Разложко
Злато е промивано в дерето минавало през селото.Също така и североизточно от селото в м.Пильовица.
с.Филипово Разложко
В района на селото е промивано злато.
с.Господинци Гоцеделчевско
Край селото е промивано злато и в м.Костадин също.
с.Балдево Гоце Делчевско
Злато е промивано край мина ,,Канина,,
с.Огняново Гоце Делчевско
Злато е промивано край Баните на селото.
с.Гърмен Гоце Делчевско
През римската епоха злато е промивано край селото.
с.Марчево Гоце Делчевско
Злато е промивано в известното дере Гужевац.
с.Дебрен Гоце Делчев
.
Усилено е промивано злато по Ваклювишкото дере,Дебренската рекичка и Крушовското дере.
с.Бланска Гоце Делчевско
Заради добрия златодобив много популярно след златарите било дерето Чавдар намиращо се между селата Блатска и Абланица.
с.Ярлово Самоковско
Северно от селото р.Палакрия е златоносна.
с.Чавдар Пирдопско
В землището на селото по р.Тополница е златоносно.
Вятъра свири в суха тръстика, завет ми правят бутилки с мастика.
Аватар
yavor_penev
 
Мнения: 1314
Регистриран на: 28 Юни 2014, 11:55

Re: Златодобив по региони

Мнениеот ОПЕЛ ФЕН » 13 Май 2018, 19:41

много полезна информация :59: :96:
ако немаш опел значи немаш ништо 0888619795
Аватар
ОПЕЛ ФЕН
 
Мнения: 672
Регистриран на: 30 Яну 2018, 17:50
Местоположение: костинброд

Re: Златодобив по региони

Мнениеот Penev82 » 15 Юни 2021, 09:53

Всички леви дерета на река Златица от село Гаганица до село Котеновци (Сухи дол, Ясенов дол, Злати дол, Църни дол и други неназовани) пускат не лошо злато. Повечето лятото са сухи но пролетно време могат да се работят. Лично проверено последните година, две. :devil:
Penev82
 
Мнения: 4
Регистриран на: 14 Юни 2021, 22:25


Назад към Златоносни райони

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron
BGtop